Khác biệt giữa Fresher và Senior Marketing (từ những chuyển biến trong bản thân mình)!

1. Khi nhận deadline: Fresher: dạ vâng ạ! Senior: xem xét và đưa ra deadline theo khối lượng công việc của mình để đảm bảo chất lượng. Nếu deadline cứng không thể thay đổi thì yêu cầu tạm ngưng hoặc lùi deadline của các công việc khác. 2. Khi cần sự trợ giúp Fresher: bạn/anh/chị […]

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên