Nhập từ khóa và ấn Enter

Chủ đề: thuật toán facebook

Những cập nhật mới của facebook ads 2018
Doanh nghiệp nên làm gì khi Facebook đã thay đổi thuật toán hiển thị bảng tin?
Những thay đổi thuật toán hiển thị bảng tin của Facebook có khả năng gây bất lợi cho các doanh nghiệp và thương hiệu. Vậy chúng ta có thể làm gì?